Specii

Capra neagră (Rupicapra rupicapra, L.)

Subspecia care trăiește în România, denumită impropriu „antilopa Carpaților”, este recunoscută drept cea mai viguroasă și valoroasă subspecie din lume.
mai mult

Specii

Cerbul comun (Cervus elaphus, L.)

În România trăiesc populații bine reprezentate de cerbi viguroși, cu adevărat sălbatici, purtători de trofee impresionante.
mai mult

Specii

Cerbul lopătar (Dama dama, L.)

Cerbul lopătar este un mamifer ierbivor din familia Cervidae, subordinul rumegătoarelor, ordinul Artiodactyla, originar din ținuturile mediteraneene. Mai trăiește sălbatic în Grecia și semidomestic în cele mai multe țări din Europa.
mai mult

Specii

Căpriorul (Capreolus capreolus, L.)

Populațiile de căprior din România sunt viguroase, sălbatice și purtătoare de trofee valoroase, îndeosebi la altitudini mai reduse.
mai mult

Specii

Urs (Ursus arctos arctos, L.)

Populația subspeciei de urs brun din Carpații României (Ursus arctos arctos) este cea mai numeroasă, densă și viguroasă din Europa, cu excepția celei din Federația Rusă în privința numărului.
mai mult

Specii

Mistrețul (Sus scrofa, L.)

Populațiile de mistreți din Carpați, Subcarpați și zonele cu altitudine mai redusă din România fac parte din subspecia considerată cea mai viguroasă din lume, cu excepția subspeciei din Extremul Orient al Federației Ruse.
mai mult

Specii

Lupul (Canis lupus, L.)

Este prezent în România în cele mai mari efective și densități din Europa, cu excepția părții europene a Federației Ruse în ceea ce privește efectivele.
mai mult

Specii

Iepurele de câmp (Lepus europaeus, Pall)

Iepurele de câmp sau iepurele comun este un mamifer din familia leporidelor. Această specie populează spațiile deschise și semideschise din zona temperată a Europei și a unor părți ale Asiei. Numărul iepurilor de câmp este în scădere din cauza intensivizării agriculturii.
mai mult

Specii

Fazanul (Phasianus colchicus, L.)

Fazanul sau „fazanul de vânătoare” este o pasăre care a fost adusă în România de om, deja din timpul romanilor.
mai mult

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA