A.G.V.P.S. coordonează activitățile unitare ale asociaţiilor afiliate, contând pe implementarea hotărârilor/deciziilor adoptate de organele de conducere și susținerea strategiei A.G.V.P.S., adoptate în interes general. Pentru deplină transparență, înțelegere și susținere din partea asociațiilor afiliate și a membrilor acestora, A.G.V.P.S. raportează anual Congresului și operativ conducerilor asociațiilor afiliate acțiunile întreprinse și rezultatul acestora, precum și acțiunile întreprinse de unele asociații afiliate, care pot constitui bune exemple pentru celelalte.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   04 Jun 2021

Punct de vedere adresat Senatului României privind avizarea favorabilă a modicărilor și completărilor legii 407/2006.

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   14 May 2021

Scrisoare deschisă către ministrul mediului, apelor și pădurilor, domnul Barna Tánczos

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   28 Apr 2021

Asigurarea de răspundere civilă

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   28 Apr 2021

Asigurarea de accidente și răspundere civilă pentru vânători și pescari sportivi

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul pescuitului   |   31 Mar 2021

Adresa nr. 212 din 30 martie, către A.N.P.A. referitoare la încălcarea legislației și a contractelor de gestionare

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   25 Mar 2021

Colaborare la modificarea prevederilor Ordinului nr. 219/2008 completat și modificat

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA