A.G.V.P.S. coordonează activitățile unitare ale asociaţiilor afiliate, contând pe implementarea hotărârilor/deciziilor adoptate de organele de conducere și susținerea strategiei A.G.V.P.S., adoptate în interes general. Pentru deplină transparență, înțelegere și susținere din partea asociațiilor afiliate și a membrilor acestora, A.G.V.P.S. raportează anual Congresului și operativ conducerilor asociațiilor afiliate acțiunile întreprinse și rezultatul acestora, precum și acțiunile întreprinse de unele asociații afiliate, care pot constitui bune exemple pentru celelalte.

Asigurarea de accidente și răspundere civilă   |   06 Feb 2024

Polița pentru asigurarea de răspundere civilă

Descărcați documentul în format PDF.

Asigurarea de accidente și răspundere civilă   |   06 Feb 2024

Polița de asigurare - asigurarea colectivă de accidente persoane

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   21 Aug 2023

Observații și solicitare dezbatere publică O.M. turturică 2023

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   04 May 2023

Observațiile proiectului de Ordin privind aprobarea nivelului de prevenție și de intervenție pentru prevenirea pagubelor și a accidentelor produse de specia urs

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   06 Feb 2023

Notificare către Alianța pentru Combaterea Abuzurilor

Descărcați documentul în format PDF.

Asigurarea de accidente și răspundere civilă   |   22 Jun 2022

Condiții de asigurare de răspundere civilă față de terți a gestionarilor fondurilor de vânătoare

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA