Diversitatea
habitatelor
și faunei
de interes
vânătoresc

Obiectivele majore ale A.G.V.P.S. din România mai privesc: conservarea biodiversității și protecției faunei de interes cinegetic și piscicol și a mediului acesteia de viață, armonizarea intereselor asociațiilor afiliate și acordarea de sprijin în specialitate, organizarea de campionate naționale de tir vânătoresc, chinologie vânătorească și pescuit sportiv precum și participarea la astfel de competiții internaționale, etc.

Card image cap

Administrarea fondurilor cinegetice

În decursul istoriei cinegetice, principiile care au stat la baza administrării faunei sălbatice de interes vânătoresc, au suferit modificări esențiale.
mai mult

Card image cap

Diversitatea habitatelor și faunei de interes vânătoresc

România este situată geografic în plină zonă temperată și este străbătută central de paralela 45 și de arcul Carpaților, orientat de la nord la sud în prima jumătate și de la est la vest în cea de-a doua.
mai mult

Card image cap

Colonizări cu vânat

Legea națională în domeniul cinegetic, adaptată convențiilor internaționale în materie, impune în cazul speciilor alohtone un studiu prealabil amănunțit privind posibilul impact de mediu și aprobarea acestuia de către Autoritatea publică centrală în domeniu, mai înainte de demararea acțiunii de colonizare.
mai mult

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA