Specii de vânat

Capra neagră (Rupicapra rupicapra, L.)

Subspecia care trăiește în România, denumită impropriu „antilopa Carpaților”, este recunoscută drept cea mai viguroasă și valoroasă subspecie din lume.
Arealul său insular cuprinde zonele alpine, subalpine și montane din aproape toți masivii muntoși din România, viețuind însă, în populații reduse, și în unele zone împădurite, cu stâncării, limitrofe munților.

Se vânează limitat, pe bază de autorizație individuală, în perioada 15.X – 15.XII pentru trofeu și 1.IX – 15.XII pentru selecție.

Armele admise la vânătoare sunt de la cal. 6 mm în sus, cu lungimea minimă a tubului cartușului de 50 mm și proiectile mai grele de 6 grame, care dezvoltă o energie de cel puțin 2.000 Jouli/100 m.

Trofeul îl constituie coarnele cu craniu sau parte din acesta. De remarcat că România deține recordul mondial, de 141,10 puncte C.I.C., omologat în anul 1937 la Expoziția de Vânătoare de la Berlin, dobândit de la un țap de capră neagră împușcat de A. Hessheimer în anul 1934, în Gârdomanul Mare din Munții Făgăraș.

Trofee neconvenționale: părul din „barbă”, Bezuarul și crucea Hubertus.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA