Specii de vânat

Mistrețul (Sus scrofa, L.)

Populațiile de mistreți din Carpați, Subcarpați și zonele cu altitudine mai redusă din România fac parte din subspecia considerată cea mai viguroasă din lume, cu excepția subspeciei din Extremul Orient al Federației Ruse.
Arealul subspeciei se întinde de pe malul Mării Negre, Delta și Lunca Dunării până în golul alpin din masivele muntoase ale țării.

Se vânează cu arme lise cu proiectil unic și cu arme cu glonț, de la cal. 6,5 mm în sus, cu o lungime a tubului de minimum 51 mm, condiționat de folosirea proiectilelor mai grele de 8 grame, care dezvoltă o energie de minimum 2.000 Jouli/100 m.

Masculii se vânează tot timpul anului, iar femelele și purceii numai în perioada 1.VI – 31.I.

Trofeul îl constituie colții de vier. România are omologat recordul național din anul 1980, de 144,00 puncte C.I.C..

Trofee neconvenționale: blana, părul din coamă și colții de scroafă.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA