Patrimoniu

Fără a intra în detalii și fără a aminti de patrimoniul incomensurabil moștenit după anul 1990, la data de 15 mai 2017 cât și în prezent, A.G.V.P.S. din România deține următoarele proprietăți:
1. Sediul A.G.V.P.S. din România, precum și suprafața de 650 mp, situat în București, sector 2, zona Calea Moșilor nr. 128 (veche).
2. Sediul nou al A.G.V.P.S. din România, situat în București, sector 2, zona Floreasca.
3. Spațiu comercial, în suprafață de 23 mp, situat la parterul unui bloc, situat în București, sector 2, zona Calea Moșilor.
4. Imobil P+2+M și fosta hală de producție, situate în București, sector 3, strada Vâlsănești.
5. Apartament în bloc de locuințe, situat în București, sector 5, zona Catedrala Neamului.
6. Amanajarea piscicolă Afumați 3 și 4, situată în localitatea Afumați, județul Ilfov.
7. Amenajarea piscicolă Șindrilița 1, 1A și 2, situată în satul Șindrilița, comuna Găneasa, județul Ilfov.
8. Complexul Cernica, situat în Pantelimon, județul Ilfov.
9. Cabana de vânătoare Podu Pitarului, situată în comuna Frumușani, județul Călărași, fondul cinegetic 20 Frumușani.
10. Teren extravilan în suprafață de 4. 898 mp, situat în comuna Feneș, județul Alba.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA