Promovează pescuitul,
organizează competiții private
și prezervă
biodiversitatea

De foarte mulți ani, campionatele de pescuit ale A.G.V.P.S. din România, sunt din ce în ce mai evoluate, complexe și pretențioase, fiind organizate pe asociații și ligi afiliate acesteia.

Card image cap

Ce pescuim

Natura ne bucură, în continuare, cu frumusețile ei, personalizate pentru noi în râurile, iazurile, lacurile, ghiolurile și japșele în care ne așteaptă statornici partenerii noștri eterni, peștii.
mai mult

Card image cap

Pescuitul recreativ

Pescuitul practicat ca formă organizată de procurare a hranei sau a produselor de schimb comercial este atestat în documente și cronici începând din secolul al XII-lea.
mai mult

Card image cap

Condiții de reciprocitate

În baza prevederilor Art. 9 din Statutul A.G.V.P.S. din România, Congresul A.G.V.P.S. are atribuția de a stabili principiile reciprocității privind practicarea vânătorii/pescuitului recreativ de către membrii asociațiilor afiliate.
mai mult

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA