Ce pescuim

Natura ne bucură, în continuare, cu frumusețile ei, personalizate pentru noi în râurile, iazurile, lacurile, ghiolurile și japșele în care ne așteaptă statornici partenerii noștri eterni, peștii.
IANUARIE
Dar, cum am spus, sunt prognoze și vremea poate fi schimbătoare. Peștii, atât cei pașnici cât și cei răpitori, se hrănesc sporadic, având metabolismul încetinit din cauza temperaturilor scăzute. Răpitorii sunt ceva mai activi, dar și o parte dintre peștii pașnici au zile în care se hrănesc satisfăcător. În apele colinare curgătoare pot fi pescuiți cleanul, scobarul și mreana, iar în canalele de fugă sau lacurile și bălțile care nu au înghețat, babușca, roșioara, plătica și carasul. Se poate forma gheață pe suprafața unor ape, dar asigurați-vă că grosimea și rezistența acesteia permit accesul în siguranță. Respectați restricțiile impuse de evoluția pandemiei determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în ceea ce privește deplasările în public sau în afara localităților.

FEBRUARIE
Cei care se încumetă pe malurile apelor vor căuta peștii, atât pe cei pașnici, cât și pe cei răpitori, în funcție de evoluția și permisivitatea vremii capricioase. Peștii răpitori, incitați de peștișorii vii sau de năluci atractive, dar și unii dintre peștii pașnici, atrași de o momeală potrivită, reprezintă o adevărată provocare. În cazul în care vremea va duce la instalarea gheții, vom putea încerca pescuitul la copcă, dacă grosimea acesteia o va permite. Pescuitului știucii este restricționat prin „Ordinului 43/310/2020, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020”, CAPITOLUL II, ART. 6, pct. (1), astfel: „Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează: a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie 2020 inclusiv și de la data de 1 februarie 2021, până la data de 15 martie 2021, fără a aduce atingere prevederilor ART. 1.”

MARTIE
În această lună, prognozele meteo, pe termene scurte și medii, ne vor ajuta pentru a ne programa partidele de pescuit. Proiectul de ORDIN privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021, prevede:
Art. 1 (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie - 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
Art. 6 (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
a) știuca, în perioada 01 februarie 2021 - 15 martie 2021 inclusiv și în perioada 01 februarie 2022 - 15 martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art.1;
b) șalăul și bibanul, în perioada 28 martie - 07 iunie inclusiv;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, în perioada 01 ianuarie 2021 - 31 martie 2021 și în perioada 01 octombrie 2021 - 31 martie 2022.

Până la publicarea ORDINULUI în Monitorul Oficial (probabil prin aprilie!), rămân valabile extensiile pentru anul 2021, prevăzute în ORDINUL Nr. 43/310/2020 din 11 februarie 2020.

APRILIE
Suntem în plină perioadă de prohibiție a pescuitului în apele naturale, instituită prin ordinul comun al M.A.D.R./ M.M.A.P. nr. 58/462/2021. Prin acesta sunt reglementate perioadele de protecție, pe zone, și speciile acvatice care pot fi capturate sau sunt strict protejate, uneltele admise pentru pescuit etc. În această perioadă pescuitul se poate practica în bazinele piscicole pentru care s-au eliberat licențe de acvacultură, cu permisiunea și în condițiile stabilite de gestionarii amenajărilor. Deși, teoretic, peștii se pregătesc pentru reproducere, aceștia continuă să se hrănească, dar cu mai puțină intensitate. Atât speciile pașnice, cât și răpitorii, pot fi căutați în zonele cu apă mai caldă, protejate de stuf sau cu vegetație submersă sau plutitoare din apropierea malurilor. O barcă ușoară va constitui, din nou, un avantaj, permițând o apropiere dinspre larg. Echipamentul va fi adaptat condițiilor vremii și speciilor pe care le căutăm.

MAI
Suntem în plină perioadă de prohibiție a pescuitului în scop comercial, recreativ sportiv și familial. Dacă va fi cazul, ne vom adapta condițiilor restrictive impuse de pandemia determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Peștii, atât cei pașnici cât și cei răpitori, se hrăneasc cu precauție, fiind mai mult preocupați cu reproducerea care va avea loc în perioade diferite, în funcție de vreme și zonă geografică. Îi vom căuta în bazinele licențiate pentru acvacultură, cu permisiunea administratorilor. În apele de munte, păstrăvii, indigeni, curcubei și fântânei, nu vor refuza o muscă artificială atractivă, corect prezentată, sau o rotativă bine aleasă. Un echipament adecvat, o dotare corespunzătoare și informații despre zona în care dorim să pescuim sunt un plus pentru asigurarea succesului unei partide de pescuit dedicate.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA