Competiții
și clasamente

Asociațiile afiliate la A.G.V.P.S. din România sunt principalii parteneri contractuali ai statului român, reprezentat de Agenția Națională de pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) în exploatarea durabilă a resursei acvatice vii și este recunoscută de statul român și înregistrată ca asociație neguvernamentală de utilitate publică.

Card image cap

REGULAMENT de organizare și funcționare a Comisiei de Pescuit Competițional Privat a A.G.V.P.S. din România și al Campionatului de pescuit competițional privat a A.G.V.P.S. din România

Prezentul regulament este aprobat prin Hotărârea nr. 7/23.03.2024 a Consiliului A.G.V.P.S. din România
mai mult

Card image cap

Regulament de organizare a campionatului privat al A.G.V.P.S. de pescuit staționar

Prezentul Regulament este elaborat de Comisia de Pescuit Competițional Privat în conformitate cu regulamentul F.I.P.S. în apă dulce din cadrul C.I.P.S. și a legislației în vigoare și este aprobat de către Consiliul A.G.V.P.S. din România.
mai mult

Card image cap

Regulament de organizare și desfășurare a campionatului privat al A.G.V.P.S. de pescuit cu năluci artificiale - Spinning

Pescuitul de competiție cu momeli artificiale se referă la concursurile Open, în care competitorii folosesc lansetă, mulinetă și momeli artificiale (voblere, năluci suple, momeli metalice etc., cu excepția momelilor de tip „muscă artificială")
mai mult

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA