Specii de vânat

Lupul (Canis lupus, L.)

Este prezent în România în cele mai mari efective și densități din Europa, cu excepția părții europene a Federației Ruse în ceea ce privește efectivele.
Arealul lupului cuprinde zona de dealuri înalte și muntoase a României, dar se găsește răspândit insular sau temporar în Dobrogea și unele zone din câmpie, coline și podișuri.

Se vânează în general la pândă, doar exemplarele problemă deocamdată. Probabil că, pentru realizarea echilibrului ecologic, conservarea vigurozității fizice și păstrarea caracterului sălbatic, se va opta, cât mai curând, și pentru extragerea surplusului populațional, în interesul omului și al speciei (lup).

Arma recomandată, din considerente etice, este arma cu glonț, de la cal. 5,6 mm în sus, cu o lungime minimă a tubului de 39 mm, un proiectil de minimum 3 grame, care dezvoltă o energie de cel puțin 800 Jouli/100 m.

Trofeul îl constituie craniul. România are omologat din 1986 recordul național la craniu de lup, de 45,30 puncte C.I.C.. Are însă omologate și două recorduri mondiale la blană de lup, de 180,02 puncte C.I.C. între anii 1985 și 1989, și de 186,17 puncte C.I.C., rămas imbatabil din anul 1997.

Trofee neconvenționale: blana în prezent, osul penian și caninii.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA