Organele de conducere al A.G.V.P.S. din România sunt Congresul (cu atribuții de Adunare Generală), Consiliul (cu atribuții de Consiliu Director) și Comisia de cenzori. Congresul este organul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegațiile reprezentative ale organizațiilor afiliate, stabilite pentru perioade de câte 5 ani, și din membri individuali.

Foste conduceri U.G.V.R. 1919

Foste conduceri U.G.V.R. 1922

Foste conduceri U.G.V.R. 1923

Foste conduceri U.G.V.R. 1926

Foste conduceri U.G.V.R. 1932

Foste conduceri U.G.V.R. 1933

Foste conduceri U.G.V.R. 1936

Foste conduceri U.G.V.R. 1945

Foste conduceri A.G.V. 1948-1953

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1957

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1960

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1963

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1969

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1973

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1979

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1988

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1990

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1993

Foste conduceri A.G.V.P.S. 1995

Foste conduceri A.G.V.P.S. 2001

Foste conduceri A.G.V.P.S. 2006

Foste conduceri A.G.V.P.S. 2011

Foste conduceri A.G.V.P.S. 2017

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA