Specii de vânat

Căpriorul (Capreolus capreolus, L.)

Populațiile de căprior din România sunt viguroase, sălbatice și purtătoare de trofee valoroase, îndeosebi la altitudini mai reduse.
Arealul cuprinde întreg teritoriul țării, din Lunca și Delta Dunării până la limita de sus a zonei montane.

Se vânează cu autorizație individuală, în perioadele: 1.V – 15.X masculii și 1.IX – 15.II femelele de selecție.

Armele admise la vânătoare sunt cu glonț, de la cal. 5,6 mm în sus, cu o lungime a tubului de minimum 39 mm, proiectile de minimum 3 grame, care dezvoltă o energie de cel puțin 800 Jouli/100 m. Sunt admise însă și armele lise cu proiectil unic.

Trofeul îl constituie coarnele cu craniu sau o parte din craniu. România are omologat recordul național de căprior, de 211,67 puncte C.I.C., provenit de la un căprior împușcat la zona de câmpie, în anul 1977.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA