Mențiuni legale

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.agvps.ro
Acceptarea condițiilor agvps.ro este domeniul oficial al Asociației Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România pentru asigurarea unei mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților A.G.V.P.S. și a asociațiilor afiliate.
Utilizarea site-ului www.agvps.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.
Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utlilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului www.agvps.ro.

Descrierea serviciilor
Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.agvps.ro oferă utilizatorilor informații, comunicate, informări privind acte normative, hotărâri, reglementări și știri referitoare la activitatea sa ca organ de reprezentare la nivel național și internațional al asociațiilor afiliate, cu personalitate juridică, de utilitate publică.

Ce este un serviciu electronic?
În cadrul domeniului agvps.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre persoanele interesate și A.G.V.P.S.
Există doar un tip de serviciu electronic oferit de domeniul agvps.ro: serviciul de informare, care asigură persoanelor interesate și presei acces ușor și eficient la informații, facilitând consultarea documentelor emise și a intervențiilor făcute de către A.G.V.P.S. din România;
Neangajarea răspunderii
Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România întreține acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.
Informația oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.
• Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Reguli generale
Administratorul site-ului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.
Putem actualiza această „notă de informare” din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web. Vă rugăm să consultați această „notă de informare” periodic pentru orice modificări.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA