Condiții de reciprocitate

În baza prevederilor Art. 9 din Statutul A.G.V.P.S. din România, Congresul A.G.V.P.S. are atribuția de a stabili principiile reciprocității privind practicarea vânătorii/pescuitului recreativ de către membrii asociațiilor afiliate.
EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 1/30.05.2015

Congresul A.G.V.P.S. din România, reunit în data de 30 mai 2015, la Sibiu, Convocat în baza prevederilor art. 8 alin (1) din Statutul A.G.V.P.S., de către Consiliul A.G.V.P.S. din România, statutar constituit în prezența a 185 delegați, reprezentând 53,16% din numărul celor 348 delegați desemnați în Congres de adunările generale ale organizațiilor afiliate, așa după cum rezultă din procesul-verbal final de validare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 6. Aprobarea condițiilor de acordare a reciprocității pentru membrii asociațiilor afiliate – anexa 5 la prezenta.

Condițiile acordării dreptului de reciprocitate

În baza prevederilor Art. 9 din Statutul A.G.V.P.S. din România, Congresul A.G.V.P.S. are atribuția de a stabili principiile reciprocității privind practicarea vânătorii/pescuitului recreativ de către membrii asociațiilor afiliate.

• fiecare membru vânător al unei asociații afiliate va achita o anumită cotizație anuală și o anumită cotizație suplimentară atunci când este cazul, pentru practicarea vânătorii sau pescuitului recreativ în cadrul asociației din care face parte;
• membrii vânători ai altor asociații afiliate și membrii individuali ai A.G.V.P.S. care doresc să participe la vânători colective sau să obțină autorizații individuale la alte asociații afiliate, bineînțeles în limita posibilităților stabilite de Consiliul fiecărei asociații care-i acceptă, vor achita o sumă de până la două ori mai mare, decât achită membrii asociației respective:
• membrii pescari ai asociațiilor afiliate, cu cotizația achitată pentru anul în curs la o asociație afiliată, care doresc să practice pescuitul recreativ și la alte asociații afiliate în afara asociației al cărui membru este sau în afara asociațiilor cu care are relații de reciprocitate, vor achita o cotizație redusă, de ½ din cotizația percepută pentru proprii membri de asociația autorizată pe zona respectivă de pescuit recreativ;
• vânătorii și pescarii sportivi care nu fac parte din nicio asociație afiliată, precum și membrii asociațiilor neafiliate care nu sunt membri individuli ai A.G.V.P.S. din România, vor achita sume egale cu cele percepute vânătorilor și pescarilor sportivi străini, pentru a evita orice fel de discriminare din acest punct de vedere.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA