Vânătoarea şi pescuitul au fost, alături de preocupările pentru culegerea a ceea ce mai oferea natura, două activități primordiale ale omenirii. Două activități pe care nu greșim deloc definindu-le ancestrale, prin raportare la începuturile acestora, și tradiționale, pentru generațiile actuale de vânători și pescari undiţari. Susținerile contrare nu merită nici o atenție.

VÂNĂTOARE   |   06 Jun 2022

Ordin nr. 418 din 02/06/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului

Descărcați documentul în format PDF.

ARME ȘI MUNIȚIE   |   23 Apr 2021

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munitțiilor, republicată, din 17.01.2018

Descărcați documentul în format PDF.

ARME ȘI MUNIȚIE   |   23 Apr 2021

Hotărârea nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munitțiilor

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   23 Apr 2021

Ordinul nr. 1115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor cinegetice

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Descărcați documentul în format PDF.

PESCUIT   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepția Rezervația Biosferei „Delta Dunării"

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA