ASOCIAȚIA GENERALĂ A VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA

Președinte de onoare
Mugur Constantin ISĂRESCU

Vicepreședinte / Președinte împuternicit
Ovidiu Ionescu

Președinte executiv
Mugurel Constantin Drăgănescu

Secretariat
Telefon: (+4) 021-314.36.07
Fax: (+4) 021-313.6.04
E-mail: agvpsrom@yahoo.com

Revista Vânătorul și Pescarul Român
(+4) 021-313.33.63
E-mail: revistavpr@yahoo.com

Contabilitate
(+4) 021-313.33.63
E-mail: contabilitate.agvps@gmail.com

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA