Vânătoarea şi pescuitul au fost, alături de preocupările pentru culegerea a ceea ce mai oferea natura, două activități primordiale ale omenirii. Două activități pe care nu greșim deloc definindu-le ancestrale, prin raportare la începuturile acestora, și tradiționale, pentru generațiile actuale de vânători și pescari undiţari. Susținerile contrare nu merită nici o atenție.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii din 04.06.2008

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Hotărârea nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Hotărârea nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative

Descărcați documentul în format PDF.

DIRECTIVE EUROPENE   |   16 Mar 2021

Directiva 97/62/CE/1997 de adaptare la progresul tehnic și științific a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a faunei și florei sălbatice

Descărcați documentul în format PDF.

DIRECTIVE EUROPENE   |   16 Mar 2021

Directiva nr. 43/1992 - Habitate

Descărcați documentul în format PDF.

DIRECTIVE EUROPENE   |   16 Mar 2021

Directiva nr. 147/2009 - privind conservarea păsărilor sălbatice versiune modificată

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA