Vânătoarea şi pescuitul au fost, alături de preocupările pentru culegerea a ceea ce mai oferea natura, două activități primordiale ale omenirii. Două activități pe care nu greșim deloc definindu-le ancestrale, prin raportare la începuturile acestora, și tradiționale, pentru generațiile actuale de vânători și pescari undiţari. Susținerile contrare nu merită nici o atenție.

ARME ȘI MUNIȚIE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Regulamentul pentru tipărirea, înscrierea, gestionarea, eliberarea și anularea permiselor de vânătoare și pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz din 25.08.2009

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Regulamentul pentru obținerea permiselor de vânătoare din 25.08.2009

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA