Vânătoarea şi pescuitul au fost, alături de preocupările pentru culegerea a ceea ce mai oferea natura, două activități primordiale ale omenirii. Două activități pe care nu greșim deloc definindu-le ancestrale, prin raportare la începuturile acestora, și tradiționale, pentru generațiile actuale de vânători și pescari undiţari. Susținerile contrare nu merită nici o atenție.

PESCUIT   |   16 Mar 2021

Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

Descărcați documentul în format PDF.

ARME ȘI MUNIȚIE   |   16 Mar 2021

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 282/2003 pentru aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie ı̂ndeplinite de persoanele care urmează să  ie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor cinegetice și al actelor adiționale

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Ordinul nr. 2020/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

Descărcați documentul în format PDF.

VÂNĂTOARE   |   16 Mar 2021

Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din 18.10.2016

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA