LA ZI   |   2023-09-27 04:56:41

Fetiță de 11 ani și mama ei, atacate de urs!

Toate O.N.G.-urile semnatare a solicitării privind ancheta parlamentară asupra senatorului Tanczos Barna, cel ce dorește restabilirea managementului cinegetic pentru specia urs, să răspundă pentru viețile omenești pierdute și atacurile care vor urma.
Numai într-o țară ca România, se mai poate accepta faptul că animalele sunt mai presus decât omul și nici până în prezent, decidenții noștri nu au înțeles că metodele alternative vânătorii (relocări, garduri electrice, câini specializări etc), nu au dat și nu vor da rezultate.
Vânătorii au fost excluși din managementul speciilor urs și lup, încă din anul 2016.
Este timpul ca aceste O.N.G.-uri să își asume și răspunderea, nu numai să decidă „din spatele cortinei”!

Citește articolul în Ziarul de Argeș.

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA