CE FACEM   |   2023-09-27 04:53:15.482205

Participarea A.G.V.P.S. la Adunarea Generală F.A.C.E., Praga

În perioada 25-28 septembrie 2023, domnii prof. Ovidiu Ionescu - președinte A.G.V.P.S. și ing. Mugurel Drăgănescu - președinte executiv A.G.V.P.S. participă la Adunarea Generală a Federației Asociațiilor de Vânătoare din Uniunea Europeană (F.A.C.E.), care se desfășoară în Cehia, la Praga.

Una dintre temele principale abordate în cadrul discuțiilor, în prima zi a lucrărilor, a privit acceptarea activității de vânătoare și a managementului cinegetic, în viziunea publică, prin promovarea acestor activități sub orice formă în mass-media.
Un mod eficace de promovare este și acela de a aduce în atenție produsele culinare provenite din carnea de vânat. Argumentele principale în favoarea consumului produselor derivate din carnea de vânat, pe lângă gustul deosebit, sunt:
• Produse sănătoase (sărace în grăsimi, bogate în minerale, vitamine și proteine);
• Zero amprentă de carbon;
• Promovează economia circulară (introducerea în circuitul economic a cărnii provenite de la animalele sălbatice);
• Asigură aportul de proteină naturală, necesar populației umane;
• Adaugă valoare economică și socială pentru procesatorii locali;
• Materie primă competitivă (costurile de producție a cărnii de vânat sunt mult mai mici decât pentru carnea standard sau pentru proteina sintetică).

Asociațiile afiliate A.G.V.P.S. din România organizează periodic festivaluri ale vânătorilor și pescarilor, promovând gastronomia vânătorească, prin tradiționalele ceaune preparate din carne de mistreț, cerb sau căprior, dar și prin vestitul borș de pește. De asemenea, în revista „Vânătorul și Pescarul Român”, sunt prezentate lunar rețete culinare, care cuprind diferite produse și preparate din cărnuri provenite de la speciile cinegetice, începând cu guguștiuc, porumbel, fazan, rață, până la iepure, căprior, mistreț sau cerb. Ca exemplu elocvent, au fost evidențiate cele peste 300 mil. de mese oferite gratuit unui segment de populație, de către vânătorii din Statele Unite ale Americii.
Totodată, în acest context, A.G.V.P.S. din România a demarat un proiect mult mai amplu de conștientizare a opiniei publice, cu privire la beneficiile aduse societății, în general, de activitatea de vânătoare. Despre acest subiect vom discuta tot mai des în viitor.
Pe de altă parte, au fost prezentate beneficiile aduse economiei rurale, societății și conservării mediului, de cei peste 7 mil. de vânători europeni:
• Contribuție majoră la conservarea naturii;
• Peste 16 miliarde de euro cheltuite anual de vânătorii europeni, în regiunile rurale și în beneficiul acestora;
• Creșterea acceptanței sociale a vânătorii în multe părți ale Europei.

O altă temă abordată a fost vânarea păsărilor migratoare, în special a speciei turturică, precum și moratoriul impus în acest ultim caz de către Comisia Europeană.
Vom reveni cu temele abordate în cea de a doua zi, unde tema principală va fi „MANAGEMENTUL CARNIVORELOR MARI”, prezentată de prof. dr. ing. Ovidiu Ionescu.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA