LA ZI   |   2023-08-09 05:27:05

Necesitatea vânării urșilor

Având în vedere postarea în consultare publică, de către M.M.A.P., a unui nou ordin de ministru privind derogarea pentru recoltare/relocare a unui număr 220 de exemplare de urs, față de 486 cât prevede Studiul privind estimarea populației de urs brun din România, A.G.V.P.S. a transmis ministerului următoarele solicitări:
1. Respectarea prevederilor Studiului, privind acordarea numărului de 486 exemplare și nu o cifră de 220 exemplare, propusă „din burtă” de Academia Română fără nici o bază științifică;
2. Recoltarea exemplarelor de prevenție, prin toate metodele de vânătoare și cu vânători SAU relocarea tuturor exemplarelor stabilite, în țări membre U.E., cu aportul și pe cheltuiala entităților ce susțin vehement suprapopularea teritoriilor României cu urși;
3. În cazul obligării ca recoltarea să se facă cu personalul gestionarului de fond cinegetic, să se deconteze acestuia cheltuielile efectuate și asigurarea riscului la care este expus.
Totodată, A.G.V.P.S. a notificat Ministerul Sănătății, cu privire la Ordinul nr. 1945/2023 privind aprobarea condiţiilor de autorizare a unităţilor sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor supuse autorizării şi a listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării. În funcție de răspunsul primit, vom analiza pașii ulteriori, deoarece există posibilitatea retragerii dreptului de a deține arme, pentru membrii vânători cu afecțiuni medicale care, în opinia noastră, nu împiedică exercitarea acestui drept.

Ing. Mugurel Drăgănescu, președinte executiv al A.G.V.P.S. din România

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA