CE FACEM   |   2023-03-20 08:48:58

Concurs pentru cel mai bun student-vânător

Consiliul A.G.V.P.S din România a hotărât organizarea, începând cu anul 2023, a concursului intitulat „Cel mai bun student vânător”!
Astfel, pentru anul 2023, anunțăm următoarele date informative

Premii
• Locul I - 4.500 lei net + o autorizație căprior, în principiu la asociația al cărui membru este;
• Locul II - 2.750 lei net;
• Locul III - 1.750 lei net.

Organizare
- 11.05.2023, ora 10.00, la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere - Brașov;

Tematică
1) Probă teoretică tip grilă:
- Fauna de interes cinegetic;
- Amenajarea fondurilor cinegetice;
- Managementul fondurilor cinegetice;
- Echipament cinegetic;
- Chinologie cinegetică.
2) Probă practică:
- Evaluare trofee.

Regulament de participare
- Membru vânător la o asociație afiliată A.G.V.P.S. din România;
- Student;
- Vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani.

Documente necesare în vederea participării
- Carte de identitate;
- Permis de vânător;
- Carnet de membru vânător la o asociație afiliată A.G.V.P.S. din România, vizat pe anul 2023;
- Carnet de student, vizat 2022-2023.

Înscrierile se fac la adresa de e-mail agvpsconcurs@gmail.com, prin transmiterea scanată a documentelor solicitate mai sus. Prezența la concurs se face pe baza originalului documentelor anterior menționate.
Baftă!

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA