LA ZI   |   2023-02-06 13:36:49

A.G.V.P.S. a câștigat un proces intentat de A.C.A.

A.G.V.P.S. din România a câștigat un proces intentat de Alianța pentru Combaterea Abuzurilor (A.C.A.), aceasta din urmă fiind obligată de instanță să achite suma de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cum bine știți, A.C.A. este reclamantul de serviciu, iar într-unul dintre dosare, mai exact în dosarul nr. 485/64/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov, instanța a pronunțat Hotărârea nr. 116 din 29.10.2021, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 423 din 31.01.2023 a I.C.C.J., prin care a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea A.C.A..
Totodată, Alianța pentru Combaterea Abuzurilor a fost obligată de instanță la plata către A.G.V.P.S. din România a sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată și a fost notificată în acest sens.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA