LA ZI   |   2021-06-04 15:39:55

Punct de vedere adresat Senatului României

În calitatea de membru al Consiliului Internațional al Vânătorii și al Protecției Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, al Confederației Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și al Federației Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000 și în numele asociațiilor vânătorilor și pescarilor recreativi/sportivi pe care le reprezentăm, adresăm rugămintea Senatului României de a AVIZA FAVORABIL proiectul pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – L180/2021, întrucât pe această cale, România intră pe făgașul normal, în trend cu majoritatea țărilor europene, respectând întocmai Directiva Europeană Păsări, precum și OUG 57/2008.

Pentru informare completă accesați link-ul Punct de vedere adresat Senatului României privind avizarea favorabilă a modicărilor și completărilor legii 407/2006

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA