Regulament de organizare și desfășurare a campionatului privat al A.G.V.P.S. de pescuit cu năluci artificiale - Spinning

Pescuitul de competiție cu momeli artificiale se referă la concursurile Open, în care competitorii folosesc lansetă, mulinetă și momeli artificiale (voblere, năluci suple, momeli metalice etc., cu excepția momelilor de tip „muscă artificială")
4. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI PRIVAT AL A.G.V.P.S., DE PESCUIT CU NĂLUCI ARTIFICIALE – SPINNING

Pescuitul sportiv de competiţie cu momeli artificiale se referă la concursurile Open, în care competitorii folosesc lansetă, mulinetă şi momeli artificiale (voblere, năluci suple, momeli metalice etc., cu excepţia momelilor de tip „muscă artificială”) şi în care se respectă un set standard şi aprobat de reguli, care vor permite stabilirea unui clasament final şi acordarea de puncte care vor conta în clasamentul general al Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci din barca - Spinning.
Un concurs va avea cel puţin trei manşe, de minim trei ore fiecare, desfăşurate pe perioada a două zile. Toate concursurile se vor organiza obligatoriu în maniera „prinde şi eliberează”.

Organizatorul va anunţa cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării etapei:
- programul şi detaliile tehnice de desfăşurare (hartă, sectoare, etc);
- taxa de înscriere în concurs;
- conditiile de antrenament.

Înscrierile se închid cu 5 zile înaintea începerii concursului.
În prima săptămână de înscrieri au prioritate membrii asociaţiilor sau cluburilor, obligatoriu membrii ai unei asociaţii afiliate la AGVPS, urmând ca, pe locurile rămase libere până la numărul de 99, să fie acceptat orice doritor, membru al unei asociaţii afiliate la AGVPS în ordinea înscrierilor pe lista organizatorului (publicată și pe site LRS).

Organizatorul are obligaţia să transmită imediat după închiderea înscrierilor lista cu concurenţii înscrişi către CTDA pentru întocmirea grupelor. Grupele se alcătuiesc înainte de ședința tehnică de vineri.
Se introduc numere de concurs pentru fiecare participant, care se vor pastra tot timpul anului competitional; acestea vor corespunde cu locul ocupat în clasamentul anului competiţional precedent. Pentru concurenţii nou-înscrişi, fără clasare, numerele se vor acorda de către organizator/arbitrii , în continuarea ultimului număr acordat. Numarul va trebui sa fie expus la vedere (barcă, șapcă, tricou, ecuson).

Fiecare concurent trebuie să fie dotat cu vestă de salvare proprie

Cade în sarcina organizatorului balizarea sectoarelor de concurs, cât și a zonelor/culoarelor de start-sosire in concurs și acolo unde administratorul luciului de apa o cere delimitarea zonei de campare. Organizatorul este obligat sa marcheze
limitele de sector si pe mal.

Organizatorul/administratorul este obligat să asigure accesul la antrenament pe sectoarele de concurs, in perioada de antrenament, dar numai în condițiile impuse de administrator. Perioada de antrenament este definită ca fiind perioada dintre anunțarea oficială a concursului (30 de zile înainte de data desfășurării concursului) și preziua concursului. Pe sectoarele de concurs este interzis pescuitul în săptămâna concursului. Contravenienţii vor fi eliminaţi din etapa respectivă.
Pe locația unde sa va desfășura un concurs este interzisă organizarea altui concurs de spinning cu mai puțin de 10 de zile calendaristice înainte.
Reguli de organizare
Desfăşurarea concursului va fi condusă de un Comitet de organizare format din:
• Director concurs (nu va participa la competiție; are ca sarcini buna desfășurare a competitiei si comunicarea între concurenți și organizatori)
• şef arbitrii – din partea APS, acreditat de CPSC a AGVPS
• preşedinte Comisia Tehnică de Disciplină şi Arbitraj
• observator AVP
Comitetul de organizare va valida din punct de vedere tehnic organizarea şi desfăşurarea fiecărei etape.

În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viaţa concurenţilor (furtună, vânt foarte puternic), comitetul de organizare este obligat să întrerupă desfăşurarea manşei. Dacă o manşă este întreruptă după cel puţin o oră de la începutul ei, atunci manşa este considerată valabilă. În caz contrar, manşa poate fi amânată sau anulată.
Concursurile care din diverse motive se întrerup la un interval de timp mai mic de jumătate din totalul celor trei manse nu vor puncta în clasamentul general.

APS - Asociaţia Pescar Sportiv va asigura pe toată durata concursului cel puţin un arbitru la zece concurenţi, dar nu mai puţin de doi arbitri pe sector, acreditaţi de CPSC a AGVPS.
Notarea rezultatelor individuale se va face pe fişă tip, în trei exemplare. Organizatorii vor afişa rezultatele parţiale şi finale.

Reguli generale
Art 1. Este permisă doar folosirea momelilor artificiale - voblere, năluci suple, momeli metalice etc. Nu sunt premise momelile de tip „muscă artificială” libere, pe săltătoare sau în montaj buldo.
Art 2. Concursurile se vor desfăşura din barcă individuală cu rame. Toate bărcile vor fi dotate obligatoriu cu ancoră.
Organizatorul nu este obligat să asigure bărci şi ancore concurenţilor.
Bărcile pneumatice cu o singură cameră gonflabilă nu sunt admise în concurs.
Nu sunt admise în concurs bărci cu o lungime mai mare de 4,5 m.
Art 3. Barca poate fi echipată cu motor electric. Folosirea motorului electric este permisă pe toată durata concursului.
Art 4. În timpul manşei, concurenţii nu pot pescui la mai puţin de 40 de metri distanta unul de celalalt. Distanța de deplasare pe langa un concurent nu este limitată – pentru cazurile in care nu este suficient loc –, dar se efectuează numai cu acceptul concurentului pe langa care se trece si numai prin locul indicat de acesta. In cazul in care pista o permite, distanța minimă de deplasare este de 30 de metri. Este interzisa apropierea la mai putin de 20 de metri de limita de sector.
Art 5. Ieşirea unui concurent pe mal în timpul manşei se poate face doar în caz de forţă majoră (pierderea ancorei, deteriorarea bărcii sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice) şi numai în prezenţa arbitrului, cu excepţia cazurilor extreme.
Art 6. Nu este permis sub nicio formă pescuitul de pe mal.
Art 7. Nu este permis accesul sau pescuitul în afara sectorului de concurs. În cazul în care un concurent este surprins pescuind în afara sectorului său, acesta va primi avertisment, iar peştii aflaţi în acel moment în posesia concurentului vor fi eliberaţi imediat de către arbitrii, fără a fi punctaţi.
Art 8. Un concurent nu poate pescui decât cu o singură lansetă, în orice moment al concursului, dar poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.). Lansetele de rezervă pot fi ţinute montate la îndemână, dar cu năluca fixată de lansetă.
Art 9. Nu este permis pescuitul la trenă.
Art 10. Nu este permisă folosirea simultană pe acelaşi forfac a două sau a mai multor năluci.
Art 11. Este permisă folosirea sonarului şi a dispozitivelor de măsurare a adâncimii apei.
Art 12. Folosirea minciogului sau a gripului este permisă doar concurenţilor.
Art 13. A - O captură este considerată validă chiar dacă înţeparea a fost în exteriorul gurii.
B - Înţeparea intenţionată (japcă) din exterior a peştelui este strict interzisă.
Art 14. Peştii morţi nu punctează.
Art 15. Sarcina păstrării capturilor în stare vie, înainte de măsurare, revine în întregime concurentului.
Art 16. Nu este permisă nădirea, cu excepţia substanţelor ce se pot aplica pe suprafaţa nălucilor.
Art 17. Concurenţii nu pot primi sau schimba între ei nici un fel de echipament de pescuit în timpul desfăşurării manşei, cu excepţia bărcii, ancorei, motorului, bateriei sau a vâslelor, în caz de forţă majoră şi numai prin intermediul unui arbitru sau organizator, cu excepţia cazurilor extreme.
Art 18. Concurenţii vor aştepta semnalul de start al manşei într-o zonă neutră, într-un perimetru stabilit de organizatori. Deplasare catre locul de start sa va face numai din zonele destinate barcilor, numai prin locurile indicate de organizator si numai cu acceptul si in prezenta arbitrilor. Pentru concurentii intarziati, deplasarea catre locul de start sau sectorul de concurs se va face numai cu acceptul arbitrilor.
Art 19. A - La semnalul de încheiere a manşei, concurenţii trebuie să înceteze pescuitul.
B - Dacă există peşti în drill, aceştia vor puncta numai în cazul în care sunt scoşi din apă în maximum 10 minute de la semnalul de încheiere a manşei.
Art 20. Deplasarea de la un loc de pescuit la altul , in timpul concursului , se va face obligatoriu cu ancora in barca sau in mana deasupra luciului de apa .
Art 21. Scaldatul pe sectoarele de concurs este interzis pe întreaga durată a competiţiei.
Art.22 Accesul pe sectoarele de concurs, în afara manşelor, este permis numai cu un motiv întemeiat şi numai cu acordul şi sub supravegherea unui arbitru.
Art.23 Este interzisa retinerea si aducerea la masurare a capturilor mai mici cu 10 cm decat limita de masurare.
Art 24. Pentru a putea participa, concurenţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, au nevoie de acordul scris al părinţilor.

Punctaj si clasament
Art 25. Pista de concurs se împarte într-un număr de sectoare egal cu numărul de manşe (trei) iar concurenţii se impart în grupe egale de minim 15 şi maxim 33 pescari. Cand numarul concurentilor nu este divizibil cu 3, concurentii ramasi se vor distribui prin tragerea la sorti a grupei.
Art 26. A - Speciile care punctează şi dimensiunile lor minime sunt: biban (15 cm), şalău (40 cm), clean (20 cm), păstrăv (20 cm).
B - Pentru fiecare peşte punctabil prins, concurentul va primi 1 punct pentru fiecare centimetru, peştii măsurându-se între extremităţi, fără a se rotunji în plus rezultatul măsurării (de exemplu, un peşte de 26,1 cm are 26 puncte, la fel ca unul de 26,9 cm).
Art 27. Dacă un arbitru scapă un peşte prins de un competitor înainte de a-l măsura, va nota aceasta în foaia de arbitraj, iar concurentul va primi un punctaj egal cu media capturilor din aceeaşi specie ale tuturor concurenţilor din sector, în manşa respectivă.
Art 28. Punctele totale acordate unui concurent într-o manşă se obţin prin cumularea punctelor fiecărei capturi (de exemplu, dacă un concurent a prins un peşte de 22,5 cm, unul de 31,2 cm, altul de 36,9 cm şi încă unul de 52,6 cm, acesta va acumula 22+31+ 36+52=141 puncte)

Clasamentul pe fiecare manşă/sector
Art 29. Pentru fiecare manşă, se face un clasament separat pentru fiecare sector. Cel care va totaliza cele mai multe puncte va avea 1 punct/manşă; locul 2 = 2 puncte, locul 3 = 3 puncte ş.a.m.d.
Art 30. Concurenţii care, într-o manşă, nu se prezintă sau nu au nicio captură primesc un loc egal cu media aritmetică a locurilor neacordate, ce corespund concurenţilor care nu au prins (de exemplu, sunt 30 concurenţi într-un sector, dintre care doar 12 au prins peşti punctabili. Primii 12 vor acumula puncte de manşă de la 1 la 12 puncte. Urmatorii 18 vor avea acelaşi punctaj (13+30)/2=22,5 puncte.). În cazul în care grupele nu sunt egale, media se va face adunandu-se la primul loc fără peşte numărul maxim de concurenţi dintr-o grupă.
Art 31. Dacă un concurent se retrage în cursul manşei, capturile făcute până în acel moment sunt valabile.
Art 32. Dacă doi concurenţi sunt la egalitate într-o manşă, ei vor fi departajaţi după numărul de avertismente primite, apoi după numărul capturilor, iar în cazul în care egalitatea persistă vor avea un punctaj egal cu media aritmetica a locurilor in cauza (de ex. Daca locurile 4, 5, 6, 7 sunt la balotaj fiecare concurent va primi 5,5 puncte/mansa, iar concurentul de pe locul 8 va primi 8 puncte).

Clasamentul final al concursului
Art 33. Clasamentul final al concursului se stabileşte prin însumarea locurilor ocupate de concurenţi în manşe. Primul loc în concurs se acordă concurentului cu numărul cel mai mic cumulat de puncte/manşă.
Art 34. Dacă în clasamentul final doi concurenţi sunt la egalitate, departajarea se face pe baza totalului punctelor aferente capturilor din concurs. Dacă egalitatea persistă, primează numărul de capturi, iar dacă egalitatea continuă, departajarea se face pe baza celei mai mari capturi.
Art 35. Rezultatele dintr-un concurs nu se omologheaza in clasamentul Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci - Spinning in cazul in care 2 grupe nu prind niciun peste in câte o manşă sau daca nu puncteaza minimum 25% din
concurenti.

Punctele acordate pentru Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci din barcă - Spinning
Art 36. În final, se stabileşte clasamentul pe puncte de etapă, care contează în clasamentul Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci din barcă - Spinning, după următoarea regulă: locul 1 primeşte un număr de 25 puncte; locul 2, 24 puncte; locul 3, 23 puncte; ş.a.m.d până la locul 25, care primeşte 1 punct.
Art 37. Numai concurenţii care au punctat în cel puţin o manşă pot primi puncte în clasamentul Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci din barcă - Spinning pentru concursul respectiv (de exemplu, dacă într-un concurs doar cinci concurenţi au prins capturi punctabile, aceştia vor ocupa locurile de la 1 la 5, primind 20 - 19 - 18 - 17 - 16 puncte în clasamentul Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci din barcă - Spinning. Celelalte puncte, de la 15, inclusiv, în jos, nu se mai acordă.)
Art 38. Fiecare concurs va avea numai anumite specii punctabile, conform programului competiţional (2 cu peşte ţintă şalău; 2 cu peşte ţintă clean, în care punctează şi păstrăvul; 2 cu peşte ţintă biban)
Art 39. În clasamentul final al Campionatului Naţional de Pescuit cu Năluci dom barcă - Spinning vor puncta 5 concursuri din 6
Art 40. În caz de balotaj pentru unul sau mai mulţi concurenţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii:
• numărul de concursuri la care a participat concurentul, având întâietate cel care a participat la un număr mai mare de concursuri
• constanţa: numărul de clasări “în puncte”
• numărul de clasări superioare, se compară clasările în toate concursurile
Dacă egalitatea persistă, concurentii vor fi departajaţi după numărul de capturi prinse în total în timpul etapelor (concursurilor) la care au participat, iar apoi dupa totalul centimetrilor acumulati de-a lungul etapelor.

Declinarea răspunderii în caz de accident
Art 41. Orice ieşire pe apă implică riscuri inerente (pericol de înec etc.), pe care, este de la sine înţeles, că orice participant la concurs şi le asumă. Se recomandă tuturor concurenţilor să poarte vesta de salvare în permanenţă.
Organizatorii nu pot fi traşi la răspundere în caz de accident.
Art 42. Pentru a putea participa, concurenţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, au nevoie de acordul scris al părinţilor.

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ALE INSTRUCŢIUNILOR PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE PESCUIT
SPORTIV DIN CAMPIONATUL NAŢIONAL 2010
Pentru disciplina PESCUIT SPORTIV CU NĂLUCI (SPINNING), Campionatul naţional va fi organizat sub egida AGVPS din România, de către Asociaţia Liga Română de Spinning şi se va desfăşura sub forma unui turneu care va cuprinde 4 etape OPEN şi 5 etape MASTER. În cazul în care un sponsor principal va suporta financiar participarea echipelor la acest campionat sau a lotului naţional la Campionatul Mondial, turneul poate să poarte, cu acordul AGVPS, denumirea sponsorului. De exemplu: Campionatul Naţional de Spinning „Turneul (numele sponsorului)” organizat sub egida AGVPS din România.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA