A.G.V.P.S. coordonează activitățile unitare ale asociaţiilor afiliate, contând pe implementarea hotărârilor/deciziilor adoptate de organele de conducere și susținerea strategiei A.G.V.P.S., adoptate în interes general. Pentru deplină transparență, înțelegere și susținere din partea asociațiilor afiliate și a membrilor acestora, A.G.V.P.S. raportează anual Congresului și operativ conducerilor asociațiilor afiliate acțiunile întreprinse și rezultatul acestora, precum și acțiunile întreprinse de unele asociații afiliate, care pot constitui bune exemple pentru celelalte.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   24 Feb 2017

Aducerea la zi a reglementărilor, rearondarea fondurilor cinegetice, revederea studiilor de management cinegetic și aprobarea de cote de recoltă la păsările migratoare

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul pescuitului   |   23 Dec 2016

Precizări privind anunțul A.N.P.A. referitor la pescuitul recreativ în 2017

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   23 Dec 2016

Intervenție AGVPS în CNV pe conținutul ultimei variante de Regulament de autorizare, organizare și practicare a vânătorii

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   25 Oct 2016

Notificare M.M.A.P pentru anunțuri proiecte cu finanțare europeană

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   11 Oct 2016

Reglementări referitoare la pesta porcină africană

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   25 Aug 2016

Intervenție pe proiectul de H.G. pentru prevenirea pestei porcine.

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA