A.G.V.P.S. coordonează activitățile unitare ale asociaţiilor afiliate, contând pe implementarea hotărârilor/deciziilor adoptate de organele de conducere și susținerea strategiei A.G.V.P.S., adoptate în interes general. Pentru deplină transparență, înțelegere și susținere din partea asociațiilor afiliate și a membrilor acestora, A.G.V.P.S. raportează anual Congresului și operativ conducerilor asociațiilor afiliate acțiunile întreprinse și rezultatul acestora, precum și acțiunile întreprinse de unele asociații afiliate, care pot constitui bune exemple pentru celelalte.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   18 May 2017

Amendamente la Legea vânătorii

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   05 May 2017

Varianta a doua de modificare și completare a proiectului de H.G. privind pagubele produse de vânat

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul pescuitului   |   18 Apr 2017

Propuneri de modificare și completare a legii pescuitului

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   04 Apr 2017

Lucrări pentru acordarea de cifre de intervenții la urs, lup, râs și pisică sălbatică

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   14 Mar 2017

Intervenție pentru clarificarea dreptului de deținere, port și folosire a armelor de vânătoare

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul pescuitului   |   24 Feb 2017

Susținerea prevederilor proiectului de ordin referitor la pescuitul recreativ

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA