A.G.V.P.S. coordonează activitățile unitare ale asociaţiilor afiliate, contând pe implementarea hotărârilor/deciziilor adoptate de organele de conducere și susținerea strategiei A.G.V.P.S., adoptate în interes general. Pentru deplină transparență, înțelegere și susținere din partea asociațiilor afiliate și a membrilor acestora, A.G.V.P.S. raportează anual Congresului și operativ conducerilor asociațiilor afiliate acțiunile întreprinse și rezultatul acestora, precum și acțiunile întreprinse de unele asociații afiliate, care pot constitui bune exemple pentru celelalte.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   11 Jan 2021

Intervenții A.G.V.P.S. referitoare dotări ale gestionarilor de fonduri cinegetice

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   11 Aug 2020

Intervenții ale A.G.V.P.S. privind permiterea vânătorii prin metoda la goană

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   11 Aug 2020

Intervenții ale A.G.V.P.S. referitor la emiterea ordinului de modificare a Ordinelor nr. 395/2018, 353/2008 și 1115/2015

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   22 May 2020

Intervenție pentru renegociere contracte

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   18 May 2020

Observații ref. la interzicerea vânării caprei negre și ciocârliei de câmp

Descărcați documentul în format PDF.

Intervenții în domeniul vânătorii   |   27 Sep 2019

Intervenții pentru îmbunătățirea legii vânătorii

Descărcați documentul în format PDF.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA