LA ZI   |   2024-05-07 09:00:44

Congresul A.G.V.P.S. din România

Pe 25 mai, A.G.V.P.S. din România va reuni reprezentanții tuturor asociațiilor de vânători și pescari afiliate, la congresul său anual ce va avea loc în localitatea Vișeul de Sus, județul Maramureș. Acțiunea concretă a vânătorilor și pescarilor în favoarea protejării naturii și a biodiversității va fi, printre altele, subiectul la zi de analiză și discuții.

Materiale informative pot fi accesate în secțiunea Congrese Broșura Congresului

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA