CE FACEM   |   2024-03-25 07:24:37.301956

O nouă expoziție de pictură realizată de elevii Liceului de Arte Plastice

Așa cum ne-au obișnuit, elevi de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” au expus lucrări de pictură, în data de 05.12.2023., la sediul central al A.G.V.P.S. din România.

La această nouă acțiune, înscrisă în programul național intitulat Săptămâna Verde, propus de Ministerul Educației și sprijinit de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, elevii au realizat lucrări de pictură/grafică, cu teme de halieutică, lucrări ce vor fi prezentate în viitor, alături de lucrările expuse cu ocazia evenimentelor anterioare, în cadrul unei expoziții ce va fi organizată într-un cadru mult mai larg de Liceul „Nicolae Tonitza.

Temele au vizat rolul managementului cinegetic pentru conservarea biodiversității și percepția pescuitului în societate.

Tinerii au prezentat lucrări despre importanța conservării, protejării și gospodăririi mediului acvatic, a speciilor de pești, și au arătat efectele gestionării necorespunzătoare a unor activități din domeniul halieutic și pericolul dezechilibrului natural.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA