VÂNĂTOARE   |   2024-02-06 08:24:25

Polițe de asigurare

Vânătorii au nevoie de asigurare de răspundere civilă pentru a se proteja pe ei înșiși, pe alți membri ai grupului lor de vânătoare și chiar pe oaspeți, împotriva actelor pentru care ar putea fi trași la răspundere legală. Pur și simplu nu merită să riști bunurile tale personale sau securitatea financiară a familiei tale pentru accidente nefericite sau acte ale altora pe proprietatea pe care o vânezi.

Downlodați aici polițele de asigurare

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA