LA ZI   |   2023-05-04 08:49:00

Dezbaterea publică a Ordinului privind specia Ursus arctos

A.G.V.P.S. din România a participat, alături de o parte dintre asociațiile afiliate interesate, la dezbaterea publică organizată de M.M.A.P., pe marginea proiectului de Ordin privind aprobarea nivelului de prevenție și de intervenție pentru prevenirea pagubelor și a accidentelor produse de specia urs (Ursus arctos).
Susținerile noastre au fost pentru emiterea Ordinului în discuție, cu modificări și clarificări (vezi Adresa nr. 182/24.04.2023), ordin ce va duce, cu siguranță, la diminuarea conflictelor om-urs, cu condiția ca acesta să devină un ordin anual, așa cum s-a întâmplat până în anul 2016.
Din păcate, experiența ultimilor 6 ani a arătat că nicio măsură alternativă nu a dat rezultate. Fără vânătoare sustenabilă, efectivele de urs au crescut considerabil, „escaladând” în intravilanul localităților, precum și în teritorii nefavorabile, concomitent cu o degenerare calitativă a speciei. În acest moment, România deține cea mai mare populație de urși din Uniunea Europeană. S-a ajuns, astfel, la o supraaglomerare și, implicit, la pagube serioase și atacuri asupra oamenilor. Urmările sunt tragice, dacă ne gândim la cele 14 omucideri și peste 150 de atacuri soldate cu rănirea/mutilarea unor oameni!
Sperăm, în al 12-lea ceas, într-o decizie asumată și favorabilă vieții umane, ca în orice altă țară civilizată, așa cum România se pretinde a fi, și nu una luată pe considerente emoționale sau direct cointeresate.

Pentru o informare completă accesați observațile A.G.V.P.S. din România privind proiectul O.M. privind aprobarea nivelului de prevenție și de intervenție pentru prevenirea pagubelor și a accidentelor produse de specia urs

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA