LA ZI   |   2023-04-19 08:21:40

Adoptarea legii privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combatere a PPA

Astăzi, plenul Camerei Deputaților a adoptat, cu votul deputaților din partidele P.S.D., P.N.L., U.D.M.R. și minorități (U.S.R. abținere, A.U.R. împotrivă), Legea privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combatere a pestei porcine africane (PLx 578/2021).
Prin susținerile argumentate ale conducerii A.G.V.P.S. din România, în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul Camerei Deputaților, au fost adoptate o serie de reglementari favorabile vânătorilor și gestionarilor de fonduri cinegetice, dintre care amintim:

• Posibilitatea folosirii la vânarea exemplarelor de mistreț, șacal și vulpe, a dispozitivelor prevăzute la Art. 39 alin. 1 lit. ad) din Legea 407/2006 (adică a dispozitivelor de ochire care funcționează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune).

• Acordarea următoarelor stimulente/compensații:
- 200 € /cadavru mistreț de la care au fost prelevate și duse probe la D.S.V.S.A. și apoi incinerat la „Protan”;
- 100 €/cadavru mistreț de la care au fost prelevate și duse probe la D.S.V.S.A., iar apoi îngropat/incinerat la fața locului;
- 65 lei/proba prelevată de la mistreț împușcat și dusă la D.S.V.S.A.;
- 200 €/mistreț împușcat, confiscat cu PPA și incinerat la „Protan”;
- 100 €/mistreț împușcat, confiscat pentru PPA și îngropat/incinerat la fața locului;
- 100 €/mistreț împușcat, prelevat probe și duse la D.S.V.S.A. și la care NU S-A CONFIRMAT PPA (deci nu este confiscat);
- suma echivalenta a 12 litri combustibil/1.000 ha/lună, pentru patrulări.

Avem speranța că, în maximum 20 de zile, legea va fi promulgată de Președintele României și astfel își va produce efectele mult dorite.
Chiar dacă este un pic cam târziu, munca noastră începe sa dea roade! Cred că vă amintiți de comunicările noastre de acum aproximativ 2 ani, când încercam obținerea acestor stimulente și compensații prin emiterea unei O.U.G.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA