CE FACEM   |   2023-03-13 09:23:42

„Săptămâna verde" – Vizita elevilor de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”

Un grup de elevi de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” au vizitat, în data de 28 februarie 2023, sediul central al A.G.V.P.S. din România. Acțiunea este înscrisă în programul național intitulat Săptămâna Verde, propus de Ministerul Educației și sprijinit de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru unitățile de învățământ din țara noastră.
Discuțiile cu elevii s-au dovedit a fi deosebit de interesante, temele vizând rolul managementului cinegetic pentru conservarea biodiversității și provocările impuse de activitățile economice, consecințele modului de aplicare a politicii agrare comunitare, schimbările climatice și, nu în ultimul rând, percepția asupra vânătorii în societate, influențată de unele organizații neguvernamentale prin mass-media, tributare altor interese decât cele ale scopului declarat.
În context, au fost abordate aspecte privind educația și rolul tinerei generații pentru utilizarea responsabilă a resurselor naturale, modul de organizare a vânătorii la nivel național și internațional, subliniindu-se valoarea exemplarelor din speciile de vânat mare din țara noastră, demonstrată prin calitatea trofeelor, apreciată la nivel european și mondial.
Astfel, tinerii au aflat detalii despre importanța vânătorii și eforturile vânătorilor în conservarea, protejarea și gospodărirea vânatului, în controlul epizootiilor și în dezvoltarea unor activități cultural-artistice și economice conexe, cu impact pozitiv în economie și educație, dar și despre speciile de pești și pescuit, despre efectele gestionării necorespunzătoare a unor activități din domeniul halieutic și pericolul dezechilibrului natural în zone strict protejate, precum Rezervația Biosferei Delta Dunării.
De asemenea, elevii au avut ocazia să vadă Expoziția de trofee de vânat aflată la sediul A.G.V.P.S. din România, în centrul atenției fiind trofeul de capră neagră record mondial, dobândit în România, în anul 1934, în Munții Făgăraș, omologat în 1937 la Expoziția de Vânătoare de la Berlin, trofeu care, cu cele 141,1 puncte C.I.C., domină și astăzi clasamentele internaționale. De interes deosebit s-au bucurat exponatele privind arta vânătorii din timpuri trecute, armele de panoplie, săbiile, precum și medaliile și distincțiile de la diferite concursuri și expoziții internaționale.
După această vizită, elevii vor realiza lucrări de pictură/grafică, pe teme de vânătoare și pescuit, lucrări ce vor fi prezentate în cadrul unei expoziții organizate de Liceul „Nicolae Tonitza”. Așteptăm cu bucurie să vedem creațiile acestor tineri talentați!

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA