LA ZI   |   2023-02-09 13:00:20

Situația carnivorelor mari din România, prezentată în Parlamentul European

Așa după cum vă informam, în data de 01.02.2023, dl. prof. univ. dr. ing. Ovidiu IONESCU, președintele A.G.V.P.S. din România, a luat cuvântul în Parlamentul European, în cadrul workshop-ului „Rolul pozitiv al vânătorilor în protecția biodiversității în U.E.”.

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de domnii Pietro Fiocchi și Andrey Slabakov, care au subliniat rolul celor peste 7.000.000. de vânători în protecția biodiversității, sumele enorme cheltuite de aceștia pentru conservare și refacerea habitatelor favorabile speciilor de interes cinegetic, „specii umbrelă” pentru întreaga biodiversitate.

Ministrul Agriculturii din Italia, dl. Francesco Lollobrigida a subliniat importanța aplicării corespunzătoare a politicii de agromediu în practicile agricole europene, precum și corelația dintre plățile făcute în această politică și realitatea din teren. Secretarul de Stat Claudio Barbaro din cadrul Ministerului Mediului a subliniat importanța implicării vânătorilor ca parteneri în politicile de conservare și restaurare a biodiversității și faptul că aceștia sunt prezenți în teren și „fac și altceva decât conferințe și broșuri”.

Prima tema a workshop-ului a fost „Rolul vânătorilor și influența politicii comune Agricole a U.E.”.

Aici au fost invitați domnii David Scalan, secretarul general al Federației Asociațiilor de Vânătoare din Europa (F.A.C.E.), care a prezentat proiectele vânătorilor din U.E. pentru protecția biodiversității, Tiziano Terzi, președintele Safary Club International - Italia (SCI-Italy) care a prezentat proiectele lor din Europa dar și din întreaga lume pentru conservarea speciilor de interes cinegetic și pentru dezvoltarea comunităților locale unde vânau membrii SCI.
Dl. Vasil Vasilev, președintele Uniunii Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria, a arătat influența modului în care se practică agricultura asupra biodiversității și a exemplificat prin media recoltelor la iepure în Bulgaria, peste 250.000 înainte de colectivizare, aproximativ 35.000 în perioada de după colectivizare și aproximativ 5.000-7.000 în ultimi ani.

Dl. Alexandro Fiumani, președintele C.A.P. - Italia a prezentat efectele negative ale monoculturilor, vitezei de lucru și mărimii utilajelor și a chimizării asupra speciilor de interes cinegetic din terenurile agricole.
A doua temă a fost „Carnivorele mari și necesitatea unui management sustenabil al populațiilor lor ca mijloc de minimalizare a conflictelor cu oameni”.

Dl. Jorg Binder, Secretar General al Asociației Generale a Vânătorilor din Austria, a prezentat efectele reapariției carnivorelor mari în țara sa, precum și inacceptarea populației locale a acestora, în lipsa unui management sustenabil. Populația de urs din Austria a dispărut, a doua oară, în condițiile protecției absolute și a unui habitat favorabil ca urmare a neacceptării unui management sustenabil care să reducă conflictele cu populația locală.

Dl. Paolo Spanvoli, Președinte A.N.L.C. Italia a prezentat efectele negative asupra biodiversității ale creșterii exagerate a populației de lupi din Italia și hibridizarea cu câinii vagabonzi.
Dl. Ovidiu Ionescu, Președintele A.G.V.P.S. din România a prezentat situația carnivorelor mari din România, rezultatele politicii reactive a ministerului Mediului din 2016 până în 2022, ce a dus la creșterea exponențială a conflictelor (oameni uciși și mutilați, animale domestice omorâte, stupine și livezi distruse și alte pagube în culturile agricole, toate produse de urși). A subliniat că în România, nu este vorba de poneiul Ursulei Von Der Leyen, ci de vieți omenești și persoane mutilate. Faptul că nu aplicăm un management sustenabil și proactiv, se reflectă negativ și asupra urșilor pe care populația locală îi otrăvește. Până și ecologia speciei se schimbă în condițiile în care tot mai multe ursoaice cu pui părăsesc arealul natural și încearcă sa-și salveze puii, migrând în culturile agricole și în apropierea localităților.

Dl. Gerardo Arroio, reprezentantul R.E.F.E.C. - Spania a prezentat cum în provincia Castilia și Leon, la Nord de râul Duero, se află peste 80% din populația de lupi a provinciei și în condițiile unui management sustenabil se înregistrau cca. 20% din pagube, în timp ce la sud de râu, unde lupii erau total protejați, se înregistrau cca. 80 % din pagubele compensate.

A treia tema a fost „Propunerea de interzicere a plumbului la vânătoare și pescuit în U.E. și consecințele interzicerii alicelor cu plumb în zonele umede”.
Efectele pe termen scurt și lung ale acestor măsuri și corectitudinea lor a fost prezentată de domnii Ola Valimaa, reprezentantul Suediei pentru vânătoare și managementul faunei, Stilian Geraskov, expert al Uniunii Vânătorilor și Pescarilor din Bulgaria și Giorgio Antonio Milanesi, Președinte A.N.L.C. - Milano.
Aceștia au subliniat că studiile care au stat la baza deciziilor Comisiei Europene au fost infirmate de alte cercetări, că singura alternativă economic viabilă la plumb este oțelul, iar prin folosirea acestuia se rănește mai mult, există pericolul de ricoșeu și accidentare umană, dar și faptul că o mare proporție a armelor, din uzul actual, devine nefolositoare. Bulgaria a subliniat că din cei 128.000 de membri vânători, peste 90.000 trebuie să schimbe armele pentru a face față noilor muniții și se întreabă de cine este susținută această politică!

A patra și ultima tema a reprezentat-o „Interzicerea importului de trofee din Africa prin Convenția de la Washington (C.I.T.E.S.) în U.E. - efecte pe termen scurt și lung”.
Ambasadorii Namibiei, Botwanei și Tanzaniei iî Belgia, alături de David Scalan, Secretar General F.A.C.E. și Juan Magaz de la S.C.I. au arătat că interzicerea importului de trofee duce la dispariția habitatului natural și a speciilor care făceau obiectul vânătorii prin falimentarea acestei activități și transformarea acestor teritorii pentru vânătoare în teritorii agricole în care speciile sălbatice nu sunt tolerate. Au fost date exemple în care rezervațiile de vânătoare au fost transformate în terenuri agricole și toate speciile care făceau obiectul C.I.T.E.S. au dispărut. Convenția de la Washington nu își îndeplinește scopul prin măsura luată, ba mai mult lucrează împotriva scopului său. Faptul că s-a propus o astfel de măsură fără să se consulte statele afectate este o dovadă lipsei de democrație și de neocolonialism așa-zis ecologic!

În final, s-au purtat discuții cu ceilalți membrii ai parlamentului, s-a răspuns întrebărilor și s-au lămurit aspecte ce au fost aduse la cunoștința Parlamentului European prin Grupul European CONSERVATIVES AND REFORMISTS.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA