LA ZI   |   2023-02-02 15:05:32

A.G.V.P.S. invitată să prezinte tema canivorelor mari

Ieri, 1 februarie 2023, la Bruxelles a avut loc ședința Grupului Interparlamentar al Uniunii Europene - Biodiversitate, Vânătoare și Zona Rurală, tema centrală a dezbaterilor fiind „Rolul pozitiv al vânătorii în protecția biodiversității în Uniunea Europeană”.
În cadrul ședinței, A.G.V.P.S. din România a fost invitată să prezinte o temă de interes – „Carnivorele mari și nevoia de management sustenabil al populațiilor pentru minimizarea conflictelor”, alocuțiune susținută de președintele A.G.V.P.S. din România, prof. univ. dr. ing. Ovidiu Ionescu.
Rapoarte, analize și puncte de vedere pe subiecte cu impact major, circumscrise temei principale a ședinței, s-au aflat în atenția participanților, reuniunea constituind un prilej de analiză serioasă a reperelor activității de vânătoare la nivelul Uniunii Europene.
Astfel, au luat cuvântul delegați ai asociațiilor naționale de vânătoare din Italia, Spania, Suedia și Bulgaria, precum și Directorul general al F.A.C.E. (Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare şi Conservarea Faunei Sălbatice din Uniunea Europeană), președintele Safari Club Internațional, ambasadorul Namibiei în Belgia, reprezentanți ai comisiilor pentru mediu și agricultură, cu toții susținând, fără nicio urmă de îndoială, necesitatea menținerii echilibrului ecologic prin vânătoare. S-a subliniat, de asemenea, aportul economic al acestei activități și al celor conexe ei, dar au fost evidențiate mai ales efectele pozitive ale vânătorii pentru protecția biodiversității.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA