PESCUIT   |   2022-11-03 11:55:51

Drept la replică solicitat publicației G4Media.ro

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul cu titlul „Decizie a Înaltei Curți: Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România a rămas fără pește în obiectul de activitate. Asociația este faimoasă pentru o parte dintre membrii săi, cum ar fi Adrian Năstase, Mugur Isărescu sau Florin Iordache” (articol semnat de Sorin Semeniuc), apărut în publicația G4Media.ro, în data de 1 noiembrie 2022, ținând cont de prevederile legale, în primul rând articolul 31, alin. 4 din Constituția României care prevede: „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”. Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor din România (A.G.V.P.S.) solicită publicarea următorului Drept la replică, deoarece apar mai multe susțineri neadevărate și tendențios formulate:

În primul rând, chiar titlul articolului este menit să inducă în eroare cititorii, pe de o parte conținând o concluzie în urma interpretării personale a autorului a unei Decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar pe de altă parte menționându-se numele unor membri cu notorietate ai Asociației, persoane care, în momentul de față, nu se regăsesc în Consiliul de conducere al A.G.V.P.S. și nu au nicio legătură cu conținutul articolului. Este de domeniul evidenței, pentru oricine a avut răbdare sau va avea răbdare să citească Statutul A.G.V.P.S. și hotărârea instanței la care se face trimitere, că se denaturează adevărul. Astfel:
- Arătăm că prin hotărârea la care se face referire în articol, respectiv prin Sentința civilă nr. 599/04.04.2019 a Tribunalului București, Secția a III-a civilă, pronunțată în dosarul nr. 12012/3/2017*, confirmată prin Decizia civilă nr. 1039/A/23.09.2020, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, și, în mod definitiv, prin Decizia civilă nr. 743/31.03.2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, instanța a dispus respingerea excepţiei nulităţii persoanei juridice Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România invocată de către F.R.P.S. și a dispus ca subscrisa A.G.V.P.S. să elimine din statutul său orice referire cu privire la activitățile sportive și de pescuit sportiv și NICIDECUM prin hotărârea pronunțată de către instanță NU ni s-a pus în vedere să nu mai desfășurăm activități de pescuit recreativ/competițional privat și nici nu ni s-a interzis să mai fim afiliați la organisme internaționale. Acest lucru a fost statuat prin Art. 3 din Hotărârea Congresului A.G.V.P.S. nr. 1/07.05.2022, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sector 2 București;
- Este de notorietate faptul că AGVPS din România, prin organizațiile afiliate, organizează propriul campionat privat de pescuit, așa cum foarte multe entități private sau publice au propriile competiții fără acceptul federației de resort.
În concluzie, Campionatul de pescuit al A.G.V.P.S. este un campionat privat, finanțat 100% din fonduri proprii, care s-a desfăşurat, cu continuitate, din 1957 până în prezent.
După modelul A.G.V.P.S. sunt o multitudine de ONG-uri cu sau fără activitate sportivă care organizează astfel de competiții private și acest lucru nu este amendat de nici un act normativ
.
Concursurile private de pescuit cu caracter recreativ amator se organizează săptămânal de foarte multe entități private, precum și de entități publice.

Totodată, vă asigurăm că nu se poate vorbi în nicio împrejurare despre o „lipsă de legitimitate” a A.G.V.P.S., care este succesoare de drept a Uniunii Generale a Vânătorilor din România (U.G.V.R.), înființată în anul 1919, recunoscută ca persoană juridică prin legea promulgată prin Decretul Regal nr. 1.393/1923, reorganizată ca Asociația Generală a Vânătorilor din România (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 și ca Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 3.126/1953, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2001. Obsesia F.R.P.S. legată de dizolvarea A.G.V.P.S. a mai fost tranșată prin sentința civilă nr. 200 din 31.01.2017 pronunțată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 2005/176/2016 rămasă definitivă, prin care s-a stabilit că F.R.P.S. prin președintele POPESCU ȘTEFAN „…cu rea-credință timp de 8 ani de zile a sesizat instanța cu cereri de chemare în judecata având ca obiect constatarea nulității înscrierii subscrisei A.G.V.P.S. în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor” și a solicitat de asemenea dizolvarea subscrisei. Toate acestea, din punctul de vedere al instanței, reprezintă un abuz de drept ce este (cităm din hotărârea mai sus) de „…natură a îndepărta procesul civil de la rațiunea pentru care a fost pus la dispoziția părților…, nefiind permis a fi folosit drept un instrument vexatoriu la îndemâna reclamanților procesomani care depășesc limitele recunoscute de lege pentru exercitarea drepturilor procedurale…”, obligând F.R.P.S. la plata sumei de 9.300 lei cu titlu de despăgubiri către A.G.V.P.S. (la această sumă se mai adaugă alte peste 15.000 lei cheltuieli de judecată din alte procese pierdute de F.R.P.S., dar care nu fac obiectul prezentului demers).

De asemenea, nu se poate vorbi nici despre „cotizațiile încasate de A.G.P.V.S. ilegal în trecut”, motiv pentru care solicităm dovezi în susținerea acestei afirmații care aruncă o umbră de îndoială asupra activității Asociației. A.G.V.P.S. din România nu are decât rol de reprezentare la nivel național și internațional al asociațiilor afiliate, acestea fiind persoane juridice de drept privat, care au încheiate contracte de utilizare a resursei acvatice vii din habitatele naturale, cu Statul Român prin ANPA, în baza OUG 85/2016 și a OM 60/2017, contracte în baza cărora acestea achită statului 25% din valoarea cotizațiilor încasate anual, asigură paza resursei cu cheltuieli proprii și private și repopulează apele cu sute de tone de pește anual. Oare FRPS ce face??????
În ceea ce privește organizarea unor competiții de pescuit și reprezentarea României în concursurile externe și în organismele internaționale, precizăm următoarele:
- A.G.V.P.S. organizează campionate private de pescuit competițional, finanțate integral din fonduri proprii, activitate ce nu poate fi interzisă, întrucât nu este prohibită de lege, așa cum a subliniat și Tribunalul București, în Decizia civilă nr. 3421 A din 17.10.2018, decizie rămasă definitivă, în dosarul nr. 14426/300/2018;
- F.R.P.S. nu înțelege că operațiunea tehnică de admitere într-un organism internațional ține de voința exclusivă a membrilor acelui organism și nu de legi sau autorități. Aceștia nu pot fi obligați să excludă un membru si nici nu pot fi obligați să accepte un alt membru, respectiv să accepte F.R.P.S., afilierea A.G.V.P.S. la F.I.P.S./C.I.P.S. fiind tranșată de instanță, în sensul că nu ni se poate interzice acest drept care ne-a fost acceptat de organismul international. Așadar, Membru al C.I.P.S. (Confederația Internațională de Pescuit Sportiv), entitate internațională privată și neafiliată C.I.O., din partea României este numai Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, încă din anul 1957, confirmat în Congresele C.I.P.S. din 2014, 2015 și 2016, 2022, afilierea F.R.P.S. la organismul internațional fiind respinsă.
- Referindu-ne la cazul concursul Trout Area World Championship 2022, în plus Ministerul Tineretului și Sportului a emis un punct de vedere care întărește faptul că acest concurs este unul legal și nu are nevoie de aprobările la care face referire F.R.P.S..

În ceea ce privește maniera în care articolul se raportează la diferite personalități care în timp au ocupat funcții vremelnice de conducere la nivelul A.G.V.P.S., prin vot democratic, este cu siguranță o manipulare și un gest lipsit de eleganță la adresa respectivelor personalități.
De dorit ar fi fost să se canalizeze efortul de informare în sensul transparentizării acțiunilor F.R.P.S. de la înființare și până în prezent. Desigur, asemenea demers ar fi fost util și necesar inclusiv din perspectiva modalității de utilizare a banilor publici, precum și al rezultatelor tuturor investigațiilor desfășurate la nivelul F.R.P.S. de către organele abilitate ale statului (ex. Curtea de Conturi).
În final vă aducem la cunoștință faptul că, chiar dacă A.G.V.P.S. din România este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, fondurile noastre sunt exclusiv private, nebeneficiind de nici un fel de finanțare din partea statului, indiferent de activitatea pe care o desfășurăm.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că vehicularea în spațiul public a unor afirmații neconforme cu realitatea sunt de natură a induce în eroare cititorii și a afecta reputația și activitatea A.G.V.P.S., lezând interesele membrilor săi.
Vă asigurăm de considerația și deschiderea noastră pentru publicația G4Media și cititorii săi, astfel că vă stăm la dispoziție pentru orice alte lămuriri atât în ce privește prezenta speță, cât și alte materiale, pentru o informare corectă și completă a publicului.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA