VÂNĂTOARE   |   2021-04-22 10:30:41.58749

În apărarea onoarei vânătorilor

În fapt, la data de 11.03.2021, doamna Ioana Roxana Diaconu a postat pe pagina personală a unei rețele de socializare, o serie de mesaje cu adresă directă la vânători și activitatea de vânătoare. Înțelegem faptul că sunt persoane care iubesc animalele, însă nu putem fi de acord cu incitarea publicului la ură și discriminare împotriva vânătorilor și activității de vânătoare.
Drept urmare Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care reprezintă, în plan intern, interesele a peste 140 de asociaţii afiliate în care sunt înscrişi aproximativ 40.000 de vânători și peste 100.000 de pescari recreativi cu domiciliul sau rezidența în România, a formulat și depus plângere penală, întrucât calității de vânător i se aduce un prejudiciu moral major.
Considerăm că respectarea libertății de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale oricărei societăți democratice, însă aceasta trebuie să țină cont și de celelalte drepturi fundamentale, adică la imagine, la demnitate și onoare!

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA