VÂNĂTOARE   |   2021-03-25 15:01:16

Modificarea contractului-cadru de gestionare a faunei cinegetice

Apreciem invitația Ministerului Mediului. Apelor și Pădurilor (M.M.A.P.) de colaborare la modificarea prevederilor Ordinului nr. 219/2008 completat și modificat, ca fiind una dintre cele mai constructive intenții din ultimii ani pentru armonizarea reglementărilor subsecvente cu Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic în condițiile social-economice actuale.
Cunoaștem faptul că gestionarii privați ai fondurilor cinegetice au asigurat în permanență, din buget propriu și privat, îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate și a tuturor intervențiilor impuse, făcute în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice.
În condițiile sociale și economice actuale, generate de pandemia Sars-CoV-2, de extinderea pestei porcine africane pe întreg teritoriul României, de schimbările climatice și de presiunile antropice, prezentăm modificările (vezi Intervenții în domeniul vânătorii) pe care le considerăm necesare, cu privire la conținutul contractului-cadru de gestionare a faunei cinegetice.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA