LA ZI   |   2021-03-09 12:36:47

Petiție adresată M.M.A.P.

Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, care reprezintă interesele a 145 de asociații afiliate, în care sunt înscriși circa 35.000 de vânători și peste 110.000 de pescari recreativi, este profund îngrijorată de propunerea revizuită a Comisiei Europene (C.E.) ce vizează interzicerea vânătorii și a pescuitului recreativ în ariile strict protejate, care vor acoperi cel puțin 10% din teritoriul U.E.

Problema va fi discutată pe 18 februarie 2021 în Comitetul N.A.D.E.G. al C.E., unde vor fi reprezentate statele membre ale D.E. Astfel, în mai 2020, CE și-a prezentat Strategia pentru biodiversitate pentru 2030, care include un obiectiv privind declararea a 30% din teritoriu, pentru ariile protejate, dintre care 10% „strict protejate”. Salutăm principalele obiective stabilite în strategia de restabilire a biodiversității, însă suntem foarte critici față de trimiterea la următorul text revizuit, ce va fi prezentat la reuniunea N.A.D.E.G. din 18 februarie 2021:
„Acest lucru înseamnă că ariile strict protejate ar trebui să fie ocupate de habitate și specii naturale și să aibă o dimensiune suficientă, în sine sau împreună cu zone tampon cu un nivel mai mic de protecție, pentru a asigura ne-perturbarea proceselor naturale de care depind activitățile extractive, precum mineritul, pescuitul, vânătoarea sau silvicultura, nu sunt compatibile cu acest nivel de protective…” [p.14 din nota tehnică privind criteriile și îndrumările pentru denumirile ariilor protejate - a doua versiune, ENV.D.3/ JC].

Strategia D.E. privind biodiversitatea, pentru 2030, prevede că ar trebui să se acorde o atenție deosebită zonelor cu 0 valoare a biodiversității foarte ridicată. Cu toate acestea, proiectul N.A.D.E.G. se abate considerabil de la referințele privind activitățile extractive prezentate în strategie, concluziile Consiliuluil incluzând și vânătoarea ca activitate extractivă la scară industrială.
Compararea vânătorii cu mineritul demonstrează o completă lipsă de înțelegere a ceea ce este vânătoarea durabilă și ce rol joacă în societatea noastră de astăzi. Acesta se opune mai multor inițiative pozitive cu privire la rolul vânătorii în conservarea biodiversității, cum ar fi inițiativa D.E. de vânătoare durabilă (EU Sustainable Hunting Initiative) și Carta europeană a vânătorii și biodiversității (European Charter on Hunting and Biodiversity), în temeiul Convenției de la Berna.

Actuala propunere C.E. constituie o schimbare fundamentală și nejustificată în abordarea ariilor protejate la nivelul U.E. În actualul regim al U.E., nu există nici o interdicție împotriva vânătorii și pescuitului în zonele Natura 2000.
Dimpotrivă, aceste activități sunt adesea considerate benefice atât în ceea ce privește valorile socio-economice și culturale, cât și cerințele ecologice ale siturilor. Astăzi, toate statele membre permit vânătoarea în zonele Natura 2000 și majoritatea statelor membre permit vânătoarea într-o anumită formă în parcurile naționale. Acest lucru contribuie la eforturile efective ale vânătorilor privind conservarea biodiversității, vânătoarea, pescuitul recreativ și ecoturismul oferind, de asemenea, stimulente de conservare, economice și sociale, în conformitate cu obiectivele de conservare ale sitului.

Este, de asemenea, foarte îndoielnic faptul că propunerea C.E. este accelerate fără o evaluare aprofundată a impactului efectelor sale asupra drepturilor de proprietate, dezvoltarea rurală, turismului, etc. Merită subliniat faptul că unele dintre ideile CE sunt prezentate sub formă de îndrumare, însă nu diminuează în niciun caz impactul potențial negativ. Este bine cunoscut faptul că îndrumările anterioare ale Comisiei au devenit reguli de facto obligatorii, de exemplu prin jurisprudența Curții Europene de Justiție cu privire la documentul de orientare privind vânătoarea în conformitate cu
Directiva 79/409/C.E.E. a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, precum și documentul de orientare privind protecția strictă a speciilor de animale de interes comunitar în temeiul Directivei 92/43/CEE privind habitatele. Prin urmare, este important ca textul potrivit căruia vânătoarea și pescuitul nu sunt compatibile cu ariile strict protejate să fie șters din nota tehnică.

Prin acest demers, stimate domnule ministru, vă încurajăm ferm să interveniți împotriva acestei propuneri, care suntem convinși că va avea consecințe negative pentru vânătoare și pescuit, precum și pentru alte activități de utilizare durabilă a mediului, cu semnificație socio-economică, culturală și ecologică, și astfel să luați legătura cu reprezentantul national N.A.D.E.G. pentru a ridica obiecții privind nota tehnică la r in 18 februarie 2021.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA