LA ZI   |   2021-02-26 14:40:07

Petiție adresată Primului-Ministru

122 de asociații vânătorești gestionare de fonduri cinegerice, reprezentate la nivel național și internațional de Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), adresează prezenta PETIȚIE, în numele a 1.630 de salariați și 171.500 de membri, aducând în atenție problemele majore cu care se confruntă în ultima perioadă, cu importante repercusiuni în gestionarea durabilă a faunei cinegetice, dar și repercusiuni economice ale producătorilor agricoli, ale crescătorilor de animale, precum și pentru bugetului public.

Situația dificilă în care ne aflăm, se datorează:
• interzicerii vânătorii pe perioada stării de urgență și a restricțiilor impuse pe perioada stării de alertă;
• interdicțiilor de deplasare pentru vânătorii români și vanătorii turiști străini, care au dus la diminuarea drastică a veniturilor noastre, obștești și economice;
• obligației contractuale de a avea minim un angajat cu normă întreagă, pentru paza
fiecărui fond cinegetic;
• suspendării vânării celor 36 de specii de păsări admise, prin lege, la vânătoare;
• nereducerii tarifului de gestionare, determinat de nerespectarea clauzelor contractuale de către administrator și neconsiderarea situației de forță majoră, notificată de unii dintre noi, in termene și condiții legale;
• neacordării nivelului de prevenție pentru speciile (urs, lup) din Anexa 2 a Legii
407/2006, aetualizată, așa cum imperativ prevede Art. 6 lit. r);
• neidentificării unei soluții pentru:
- acordarea de ajutor fiscal și financiar prin scutirea de la plata tarifelor de
gestionare datorate bugetului de stat, reprezentând 25% din tariful lotal înscris
în contractele de gestionare, scutirea de la plata taxelor și impozitelor datorate statului aferente contractelor de muncă ale paznicilor de vanătoare, dar și de scutirea a 72% din tariful de gestionare datorat pentru terenurile aflate în proprietatea statutui român, ca efect al pandemiei COVID-19;
- decontarea cheltuielilor avute în vederea combaterii pestei porcine africane, având obligații în interes public, pentru stoparea răspândirii acestui virus;
- despăgubirea carcaselor de mistreți pozitive PPA și confiscate.

Recomandam

A.G.V.P.S. din România

Constituie principalul partener de dialog competent la nivel naţional, în probleme de vânătoare și de pescuit recreativ/sportiv, și singura organizație neguvernamentală în profil cinegetic și halieutic recunoscută internațional de Consiliul Internațional al Vânătorii și al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, de Confederația Internațională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.), din anul 1957, și de Federația Asociațiilor de Vânătoare și Conservare a Faunei Sălbatice din Comunitatea Europeană (F.A.C.E.), din anul 2000. În această dublă calitate, A.G.V.P.S. din România constituie veriga de legătură și susținere a intereselor asociațiilor locale și a membrilor acestora în relațiile cu autoritatea statului și cu organismele internaționale, în profil.

A.G.V.P.S. din România are calitatea de persoană juridică de utilitate publică și de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil
© A.G.V.P.S. 2021. Toate drepturile rezervate.
GDPR   |   Mentiuni legale   |   by CREA